Ve středu 15.3.2017 jsme obecnímu zastupitelstvu ve Víru představili záměr na rekonstrukci, respektive na zbourání a vystavění nové budovy na místě dnešní kuželny. Součástí projektu by mělo být moderní zázemí pro tenis, skladové prostory a komerční prostory pro informační centrum a další podnikatelské aktivity spojené s projektem Údolí sportu. Věříme, že obec naši nabídku zvládne v co nejkratší době projednat, abychom případně mohli ještě v letošním roce přistoupit k realizaci. Na nás je nyní vytvoření vizualizace budoucí podoby budovy a jejího bezprostředního okolí, které v současné době řešíme s architektonickou kanceláři v Praze.

  • @udolisportu
  • @udolisportu

  • @udolisportu
  • @udolisportu

0
0
Share This